неделя, 28.05.17 to вторник, 30.05.17 - София

„Трудова заетост за устойчиво икономическо развитие”, международна младежка конференция

Как да освободим младите хора от необходимостта да избират между доброкачествена работа за себе си и работа, която допринася за по-устойчива икономика и за обществото като цяло?

 • Снимка: ФФЕ България

Достойният труд, създаването на качествена трудова заетост, социалната защита, трудовите права и социалният диалог представляват градивните елементи на новия дневен ред за устойчиво развитие за 2030 г. Ясното разбиране на отношенията между устойчивостта на околната среда и достойната работа, на добрите политически практики и ефективните механизми ще са от решаващо значение за подобряването на националната политика и за допринасяне към международните усилия за постигане на устойчиво развитие. Присъединяването на гласовете на младите хора в процеса на вземане на бъдещи решения е ключово за тази цел, както и ефективен начин те да бъдат окуражени да се превърнат в основоположници на положителната промяна.

Какво означава “качествена трудова заетост” в контекста на устойчивото икономическо развитие и в по-широк мащаб - Целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals)? Какъв вид качествени трудови дейности могат да гарантират устойчивото развитие, сега и в бъдеще? Каква е ролята на младите хора в бъдещето на труда?

Чрез обединяване на експерти и проактивни членове на младежки организации от цяла Европа с цел обсъждане на основните предизвикателства, пред които са изправени младите поколения днес, ние се опитваме да насърчим техния проактивен ангажимент в развитието на политическия процес. За два дни, 50 младежи от България и от повече от 13 европейски държави изучаваха концепцията на “Качествена трудова заетост” и връзката ѝ с устойчивото развитие и с Целите за устойчиво развитие. Техните възгледи бяха обобщени в документ с набор от ключови препоръки, насочени към съответните европейски институции.


Фотогалерия

 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България

свързани с връзки

European Youth Forum 
Събитието беше организирано в партньорство с Европейския Младежки Форум.

Photo album “Quality Employment for Sustainable Development”
Линк към пълния фотоалбум “Качествена трудова заетост за устойчиво развитие” на фейсбук страницата на ФФЕ:

Photo album “Sustainable Development: We Care!”
Линк към пълния фотоалбум “Устойчиво развитие: Засяга ни!” на фейсбук страницата на ФФЕ:

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти


нагоре