неделя, 24.09.17 to четвъртък, 28.09.17 - София

Летен форум за социална демокрация

Какво означава социална демокрация през 21 век? Как може да бъде приложена на практика? Как могат прогресивните актьори могат да се намерят?

  • Снимка: ФФЕ България

Социалната демокрация няма дълбоки корени в пост-комунистическа България. Дори в средите на взимащите решения държавници често цари неяснота относно ценностите на социалната демокрация и как те могат да бъдат реализирани чрез конкретни политики.

Какво значение имат основните ценности на социалната демокрация за мултикултурното общество? Как трябва да се организира взаимодействието между участниците в него? Как могат да бъдат осъществени признанието и участието на всички? Как може да бъде постигната модерната ценностна икономическа политика на социалната демокрация? Как държавата и гражданското общество допринасят за успеха на социалната демокрация? Как е възможно да се насърчи демократичния ангажимент? Кои европолитически принципи трябва да бъдат валидни и как може да се постигне Социална Европа?

Чрез открити и контровезни дискусии на тема настоящите предизвикателства в Европа и България в контекста на Социалната Демокрация, летният форум за социална демокрация разглежда тези въпроси и насърчава последователността на политическите цели и стратегии сред прогресивни млади хора от различни организации. Това е също така и в полза на обмена на идеи и на създаването на мрежи между участниците от различни прогресивни организации, с цел изграждане на политически алианси. Участниците са представители на широк спектър от политически и граждански организации. Техните визии за демократичното бъдеще на България и конкретните им предложения за осъществяване на ценностите им в икономическата и социалната политика се обобщават в официално становище, с което се адресират вземащите решения в държавата.


  • Снимка: ФФЕ България
  • Снимка: ФФЕ България
  • Снимка: ФФЕ България
  • Снимка: ФФЕ България

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти


нагоре