Friday, 09.03.18

Форум: Права на жените

Събитието цели да провокира разговор и да насочи общественото внимание към нуждата от политическо и икономическо овластяване на жените и момичетата, за да бъде постигната равнопоставеност на половете във всички сфери на живота в България.

Ползотворният и добронамерен диалог между неправителствения сектор и държавните институции ще увеличи шансовете за постигане на реална равнопоставеност, която е ключова за устойчивия, интелигентен и приобщаващ икономически растеж на страната ни и гарант за истински демократично общество.

 • Снимка: ФФЕ България

Фотогалерия

 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България

  

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти


нагоре