петък, 09.03.18

Работилница за правата на жените

Събитието цели да провокира разговор и да насочи общественото внимание към нуждата от политическо и икономическо овластяване на жените и момичетата, за да бъде постигната равнопоставеност на половете във всички сфери на живота в България.

Ползотворният и добронамерен диалог между неправителствения сектор и държавните институции ще увеличи шансовете за постигане на реална равнопоставеност, която е ключова за устойчивия, интелигентен и приобщаващ икономически растеж на страната ни и гарант за истински демократично общество.

 • Снимка: ФФЕ България

Връзки

Работилница за правата на жените: възможни решения за постигане на равнопоставеност на половете в България

Настоящият анализ е изготвен като резултат от проведената  “Работилница за правата на жените”, чиято цел бе: 1) да се идентифицират проблемите на жените в България, упражняването от тяхна страна на правата им и тенденциите при прилагането на принципа за равнопоставеност на половете от институциите, както и 2) да се анализират нуждите на организациите, които работят по тези теми с оглед подобряване статуса и повишаване на степента на равноправие на целевите групи, с които работят.

Фотогалерия

 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България
 • Снимка: ФФЕ България

  

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти


нагоре