вторник, 12.03.19 - Българска телеграфна агенция, Национален прес клуб, бул. "Цариградско шосе" №49, 10.00-11.30 ч.

Българската младеж 2018/2019

Обществото трябва да познава своята младеж. Това е основната задача на „Изследвания за младежта в Югоизточна Европа 2018/2019“ – международен изследователски проект, проведен едновременно в десет страни от Югоизточна Европа, който има за цел да идентифицира, опише и анализира младежките нагласи и модели на поведение в съвременното общество.

Изготвеният доклад за България предоставя възможност за задълбочен и критичен поглед към широк кръг от проблемите на българските младежи, касаещи техния опит и стремежи в различни сфери на живота: семеен живот и свободно време, образование и заетост, социално-икономически статус и мобилност, социално-политически нагласи и политическо участие. Изследването не само позволява да се изгради цялостен социологически портрет на съвременната българска младеж, но и съдържа препоръки за по-ефективни политики към младите хора.

В тази връзка Ви каним на представянето на изготвеното от експертите от „Галъп Интернешънъл“ и Институт по социология „Иван Хаджийски“ изследване "Българската младеж 2018/2019“ от неговите автори:

проф. дфн Петър-Емил Митев, Институт по социология „Иван Хаджийски“,

доц. д-р Борис Попиванов, Институт по социология „Иван Хаджийски“,

Първан Симеонов, Център за обществени и политически изследвания „Галъп Интернешънъл“,

доц. д-р Сийка Ковачева, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Регистрацията за събитието започва в 09.30 ч.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти


нагоре