вторник, 18.04.17 - София

„Бъдещи лидери”, дискусионен форум

За оградите по границите и в съзнанието ни и мултикултурно ли е бъдещето на света ще разговаряме с доц. д-р Георги Бърдаров.

Снимка: ФФЕ България

“Бъдещите лидери” се срещат вече повече от 10 години: това са група млади активисти от различни партии, синдикати, студентски, неправителствени организации и тинк танкове, които обсъждат с експерти и помежду си актуални теми от българската и европейската политика.

Доц. Георги Бърдаров е доктор по география на населението и селищата, ръководител на катедра „Социално-икономическа география” и зам. декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, експерт по демография и етно-религиозни конфликти, писател, победител в телевизионното реалити „Ръкописът“ по БНТ, автор на романа „Аз още броя дните” и на най-споделяният в социалните мрежи разказ „За петата ракия” или колко е хубав животът.


  • Снимка: ФФЕ България
  • Снимка: ФФЕ България
  • Снимка: ФФЕ България
  • Снимка: ФФЕ България

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти


нагоре