Защита на данните

Нашата уеб-страница използва Piwik – инструмент за уеб-анализ, при който се използват т.нар. „бисквитки”. Това са текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и ни позволят да анализираме ползването на уеб-страницата. За тази цел, събраната от бисквитките информация за потребителя (включително Вашия съкратен IP-адрес) се прехвърля и съхранява на нашия сървър за анализ на използването на страницата, което подпомага нейната оптимизация. При този процес Вашият IP-адрес незабавно става анонимен, така че Вие оставете анонимен за нас като потребител.

Събраната от бисквитката информация за Вашето потребление на тази уеб-страница не се предоставя на трети лица. Можете да блокирате получаването на „бисквитки” чрез съответните настройки на Вашия браузер, но в такъв случай имайте предвид, че това може би могло да повлияе неблагоприятно на някои функции на нашата уеб-страница, така че да не можете да се възползвате от функционалности й в пълна степен.


нагоре